სოციალური კვლევის ცენტრი
ENG
სოციალური კვლევის ცენტრი2022-11-07T18:23:00+00:00
სოციალური მეცნიერებებების მხარდაჭერა

სოციალური კვლევის ცენტრი

სოციალური კვლევის ცენტრი ახლადშექმნილი, დამოუკიდებელი საინიციატივო გაერთიანებაა, რომლის მიზანია საქართველოში სოციალური მეცნიერებების და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის მეთოდოლოგიის შესახებ ახალი ცოდნის შექმნა, გაზიარება და მკვლევართა გაძლიერება ინტერდისციპლინური ქსელის შექმნის გზით.

სამუშაო თემები:

  • თვისებრივი კვლევის მეთოდოლოგია;

  • რაოდენობრივი კვლევის მეთოდოლოგია;

  • სოციალურ-ეკოლოგიური სისტემების კვლევის მეთოდები;

  • სოციალური კვლევის მეთოდები ფემინისტურ და ქვიარ კვლევებში;

წარმოგიდგენთ მარტინ დემანტ ფრედერისკენის წიგნის ,,ახალგაზრდა კაცები, დრო და მოწყენილობა საქართველოში” ქართულ თარგმანს.

სრული ტექსტი

ბლოგები

საჯარო ბიბლიოთეკა

წარმოგიდგენთ ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომ სახელმძღვანელოებს სოციალური კვლევის მეთოდოლოგიის/მეთოდების საკითხებზე.

Title

Go to Top