კრიტიკული დისკურსის ანალიზი – მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოები

დისკურსის ანალიზისადმი კიდევ ერთი უაღრესად მნიშვნელოვანი მიდგომაა დისკურსის კრიტიკული ანალიზი, …

ნახვაკრიტიკული დისკურსის ანალიზი – მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოები

ანალიტიკური მეთოდები სოციალური კვლევებისთვის – Cambridge University Press

,,ანალიტიკური მეთოდები სოციალური კვლევებისთვის” წარმოადგენს კემბრიჯის უნივერსიტეტის გამომცემლობის Open-source სერიას, …

ნახვაანალიტიკური მეთოდები სოციალური კვლევებისთვის – Cambridge University Press

,,სოციალური კვლევა” #1, ფემინიზმი და გენდერი დემოკრატია – სტატიების მიღება

სოციალური კვლევის პლატფორმა აცხადებს სტატიების მიღებას აკადემიური კრებულისთვის ,,სოციალური კვლევა”. …

ნახვა,,სოციალური კვლევა” #1, ფემინიზმი და გენდერი დემოკრატია – სტატიების მიღება