შესავალი სოციალურ-ეკოლოგიური სისტემების კვლევის მეთოდებში

ავტორი: თემო ბეჟანიძე, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; მიმოხილვა …

ნახვაშესავალი სოციალურ-ეკოლოგიური სისტემების კვლევის მეთოდებში

თვისებრივი კონტენტ ანალიზი I ფილიპ მაირინგი

წყარო: https://qartulad.netlify.app/posts/qcamayring/ ავტორები: თემურ გუგუშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; თამუნა ჩხეიძე, …

ნახვათვისებრივი კონტენტ ანალიზი I ფილიპ მაირინგი