,,ანალიტიკური მეთოდები სოციალური კვლევებისთვის” წარმოადგენს კემბრიჯის უნივერსიტეტის გამომცემლობის Open-source სერიას, სოციალურ მეცნიერებებში ემპირიული და ფორმალური მეთოდების გამოყენებაზე. თითოეულ კრებულში ნაჩვენებია, როგორც გარკვეული ანალიტიკური ტექნიკის თეორიული საფუძვლები, ასევე მათი პრაქტიკული გამოყენება სოციალურ კვლევებში. სახელმძღვანელოები განკუთვნილია პოლიტიკის მეცნიერების, სოციოლოგიის და საზოგადოებრივი გეოგრაფიით დაინტერესებული მკვლევრებისთვის.

წიგნის გადმოსაწერად ან მისი ელექტრონული ვერსიის სანახავად, დააჭირეთ სახელმძღვანელოს ფოტოს.

Leave A Comment