ჩვენ შესახებ

სოციალური კვლევის ასოციაცია ახლადშექმნილი ინიციატივაა, რომლის მიზანია საქართველოში სოციალური მეცნიერებების და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის მეთოდოლოგიის შესახებ ახალი ცოდნის შექმნა, გაზიარება და მკვლევართა გაძლიერება ინტერდისციპლინური ქსელის შექმნის გზით.

გვერდი დამუშავების პროცესშია.